FAQÁno, registrácia na portáli je podmienkou kúpy a následného absolvovania kurzu. Proces registrácie je však veľmi jednoduchý a zaberie vám len pár minút. Registráciou na portáli získavate prístup k vášmu kontu, vďaka ktorému máte prehľad o vašom vzdelávaní. Nájdete v ňom študijné materiály kurzu, vyhodnotenie testu, dosiahnuté certifikáty, faktúry a objednávky. Vo vašom konte sa vám po úspešnom absolvovaní kurzu taktiež ponúka možnosť zakúpiť si recertifikáciu.

Za kurz môžete zaplatiť kartou a v prípade nákupu multilicencie máte k dispozícii aj platbu na faktúru.

Vašou kartou viete pohodlne a bezpečne zaplatiť práve cez platobnú bránu PayPal. Registrácia a vytvorenie účtu na PayPal pritom nie sú nutné. Stačí, aby ste si po kliknutí na tlačidlo PayPal vybrali možnosť „Zaplatiť prostredníctvom bankového účtu alebo kreditnou kartou“. Následne sa vám zobrazí formulár, na ktorý ste pri platbách kartou už zvyknutý a v ktorom vyplníte povinné údaje z vašej debetnej/kreditnej karty.

Platba kartou prebieha cez platobnú bránu PayPal, pri ktorej číslo svojej platobnej karty neoznamujete priamo obchodníkovi, ale iba PayPalu. Keďže PayPal patrí k najbezpečnejším online platobným systémom na internete, o bezpečnosť svojich finančných prostriedkov sa naozaj nemusíte báť.

Po výbere platby na faktúru vám na email príde predfaktúra, ktorú môžete zaplatiť prevodom z bankového účtu. Po pripísaní platby na náš účet o tom budete automaticky informovaní notifikačným emailom, ktorého prílohou bude faktúra s vašimi zakúpenými promokódmi. Vaše predfaktúry a faktúry si viete stiahnuť aj priamo vo vašom konte v sekcii „Predfaktúry“ a „Faktúry“.

Áno, faktúra vám bude vystavená a zaslaná na váš email hneď po zrealizovaní platby kartou alebo po úhrade predfaktúry a pripísaní platby na náš účet, ak ste si ako platobnú metódu zvolili platbu na faktúru. Faktúru si viete stiahnuť aj priamo vo vašom konte v sekcii „Faktúry“.

O multilicencii hovoríme pri hromadnom nákupe vstupov do kurzu, pričom si môžete navoliť, o aké jazykové verzie kurzu a v akom počte máte záujem. Vstupy do zakúpených kurzov získate vo forme jedinečných promokódov, ktoré viete zaslať osobám, ktoré majú kurz absolvovať. Tie sa zadaním promokódu na našom portáli už následne dostanú do kurzu bezplatne.

Áno, práve pre tento prípad vám obzvlášť odporúčame zakúpiť si multilicenciu, vďaka čomu získate ako nákupca prehľad o vzdelávaní členov skúšajúceho tímu. Vo svojom konte si viete odsledovať nielen to, či a kým bol zaslaný promokód použitý, ale aj to, kedy dotyční vstúpili do kurzu, kedy absolvovali test a dokonca aj to, ako zodpovedali na jednotlivé otázky v teste. Pre účely evidencie a dokladovania úspešného absolvovania kurzu si viete stiahnuť aj ich certifikáty.

Kurz máte vo vašom konte k dispozícii hneď po jeho zaplatení, takže so štúdiom a následným testovaním viete začať ihneď.

Je to individuálne, keďže každý má svoje vlastné tempo. Kurz však umožňuje sa k študijným materiálom vrátiť, takže si môžete prejsť len časť z nich a zvyšné kapitoly si doštudovať vtedy, keď si na ne opäť nájdete čas.

Na vypracovanie testu máte 60 minút. Po vstupe do testu sa vám začne odpočítavať čas na časomiere, ktorú máte v teste k dispozícii, a vďaka ktorej máte prehľad o tom, koľko času vám ešte ostáva.

Test pozostáva z 15 otázok. Každá otázka má 4 možnosti, pričom vždy je len jedna z nich správna.

Pre úspešné absolvovanie testu je potrebné správne odpovedať na 80% otázok, t. j. 12 otázok.

Áno, na úspešné absolvovanie testu máte celkovo 3 pokusy. Po prvom neúspešnom pokuse, máte teda ešte 2 opravné pokusy.

Po úspešnom absolvovaní testu vám bude získaný certifikát automaticky zaslaný na vašu emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Certifikát si viete stiahnuť aj priamo vo vašom konte v sekcii „Moje certifikáty“.

Certifikát je medzinárodne platný a uznávaný a jeho časová platnosť nie je nijako obmedzená.

Ide o krátku ukážku z praxe, na ktorej si viete otestovať aplikáciu vedomostí, ktoré ste nadobudli v kurze GCP. Slúži len pre vaše vlastné overenie si pochopenia danej problematiky, jej výsledok sa nikde nezaznamenáva a nemá vplyv ani na certifikát, ktorý ste už dosiahli.

Tým, že ste u nás absolvovali kurz, vám ako nášmu zákazníkovi v prípade potreby opakovaného preškolenia („recertifikácie“) dávame možnosť zakúpiť si kurz znova, a to za zvýhodnenú cenu, ktorú vám zobrazí automaticky po kliknutí na dané tlačidlo.